Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording

Cykelpiloter

Frivillige og pårørende
opfordres til at melde sig som cykelpiloter til Rickshawcyklerne
og duocyklerne. Vi har oprettet et korps, vi kan kontakte, når der er brug for cykelpiloter. Inden opstart, skal der cykles en prøvetur og der gives instruktion i brugen.
Henv. Underhuset tlf. 87 23 19 04 eller tlf. 87 23 19 00.
 
 Hver gang du ønsker at pleje et
medmenneske, er du med til at
forandre Verden lidt. Det er ingen
skam at værdsætte egen gerning,
som er baseret på kærlighed, styrke og modet til at drage omsorg for andre!