Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording
Brugerrådet:
Brugerrådet finder undervisere og tovholdere til  kurser blandt pensionisterne.
Der er arbejdsgrupper som styrer og følger op på de forskellige aktiviteter, som ses i Den gule Folder.
Der planlægges for et år fra august til august.
Aktiviteterne foregår i Salen, fysioterapien, EDB rummet m.m.
Brugerrådet står for hjælp af frivillige hænder for rengøring af lokalerne.
Minigolf- og krolfbanen er Brugerrådets ansvar.
Brugerrådet afholder mange forskellige arrangementer og aktiviteter f.eks. højskoledage, sangeftermiddage, billard, bob, kortspil, banko, seniorkor, perlesyning, orkis, quilling, knipling, gymnastik, motionsrum, træværksted.
Derudover afholdes søndagscaféer i efterår og forår. 
Til Brugerrådets aktiviteter kommer mange, hvoraf en del deltager i flere ting.