😊 😊 😊Aktivitetscenter Bording😊 😊 😊

Frivillig

 

Der inviteres 85 til 90 frivillige til frivilligfesten hvert år. Inviterede er de, som det forløbne år har undervist, været tovholder eller løst forskellige opgaver til gavn for Brugerrådets aktiviteter eller til glæde for beboerne på hjemmet. Brugerrådet har stor betydning for samspillet med de mange frivillige, der tilbyder deres kreative kunnen og kræfter til glæde for andre jævnaldrende borgere. Kiosken passes af frivillige, som betjener både beboere, som bor på Hjemmet og gæster til beboerne, men også andre pensionister, som er i huset. De frivillige er involveret i mange aktiviteter for beboerne f. eks. snakke gruppe, køreture som chauffører og guide på mande- og dameturene, kirketure, ferieture, hjælper til ved gudstjenester, arrangere seks cafeefermiddage i vinterhalvåret, og andet underholdning. Til højtiderne får huset hjælp af frivillige til at pynte op. Der laves f. eks.  jule-og påskedekorationer. Ved de årlige sommerdage er mange frivillige involveret. Dette er nogle eksempler ud af mange.


Der er altid brug for frivillige hænder. Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med som frivillig på Kærmindeparken, eller du har en ide til en aktivitet, så er du velkommen til at kontakte:

Dorthe Melgaard på tlf. 8723 1901 e-mail: dme@diakon.dk
Marie Galmstrup tlf. 8723 1904, e-mail: mkg@diakon.dk
Verner Hounsgaard tlf. 2360 3749 e-mail. verner@hounsgaard.dk
 
Der er besøgsvenner til flere af beboerne i huset. Besøgsvennerne findes i samarbejde med besøgstjenesten i menighedsrådet i Bording.
Kontaktperson: Sognehjælper Lone Ahlers,
E-mail: la@bordingsogn.dk, 
Telefon: 2327 1047, Klochsvej 41, 7441 Bording