Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording

Busoptimisterne:

Det koster 75 kr. om året at være medlem. Beboere i huset er automatisk medlem, da huset betaler fælleskontingent.

Derudover betales kr. 25,- pr deltager pr. tur. Ved længere ture aftales prisen i forvejen med formanden, (p.t. kr. 2.50 pr km.)

Hjemmeboende kan kun køres til arrangementer på Kærmindeparken.  

Du kan reservere bussen hos underhusets personale i arbejdstiden tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til kl. 16.00 samt mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 til 12.00 på tlf. 87 23 19 04  

Ved arangementer der afholdes om søndagen (Cafehygge og gudstjenester) på Kærmindeparken, kan der bestilles bus senest fredag middag kl. 12.00 i underhuset tlf. 87 23 19 04.
  
Øvrige henvendelser sker til formand:
Kaj Søgaard tlf. 40 94 22 22