😊😊😊 Aktivitetscenter Bording 😊😊😊

Brugerrådets målsætning

 
Vil være et dynamisk Brugerråd,
der ser frem og sætter nye mål til gavn for brugerne. 
 
Pkt. 1
Det gøres ved at:
* Være synlige.
* Have indflydelse på hvad der foregår.
* Blande sig i aktiviteter og stille krav.
* Vide noget om ældres behov.
* Orientere sig aktivt om nytænkning, evt. ved hjælp af kurser.
 
Pkt. 2
Vi ønsker at påvirke udviklingen inden for ældreområdet.
Det gøres ved at:
* Styrke og medvirke til udvikling af kommunens ældrepolitik.
* Forøge brugerindflydelse og være med til at
sikre brugernes medbestemmelsesret.
* Styrke samarbejdet ældreorganisationerne imellem.
 
Pkt. 3
Vi ønsker at give udfoldelsesmuligheder for
derved at styrke den enkeltes selvværd/selvtillid.
Det gøres ved at:
* Være igangsættere.
* Lytte til brugerønsker.
* At brugerne forbliver aktive og selvhjulpne.
* At der er gode aktiviteter.
* Være en form for netværk, evt. opsøgende.
* At opmuntre hinanden.
* Ingen skal føle sig udenfor.
* At der er brug for èn.
* At hverdagen er værdifuld.
 
Pkt. 4
Vi vil engagere os i det daglige liv i huset til
gavn for brugerne og personalet.
 Det gøres ved at:
* Brugerkassen bruges til gavn for brugerne.
* Medvirke til at Underhuset må være et godt samlingssted.
* Have et godt forhold til beboere og personale.
* Være til støtte for Underhusets personale.
* Hjælpe til i huset.
* Medvirke til godt samarbejde i grupperne.
Aktivitetscenter Bording