Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording

Brugerrådet - Brugerrepræsentanter

  
 Verner Hounsgaard  Formand verner@hounsgaard.dk  23 60 37 49
 Ella Lauritsen  Næstformand   elma@fibermail.dk
21 30 67 74
 Jonna Laursen  Næstformand  ejnar.laursen@mail.tele.dk 40 72 92 49
 Grethe Kristiansen  Kasserer   29 44 38 71
 Gerda Brøndum  Sekretær   21 74 85 57
 Jørgen Hansen     40 93 41 80
 Svend Aage Lynge     42 79 98 81
 Svend Erik Kristensen     86 86 16 75
 Erik Maul     23 39 48 64
 Gitte Bak  Forstander   51 24 95 23
 
 1. Suppleant Brugerråd Margrethe Thermansen
 2. Suppleant Brugerråd Ingrid Jensen
 
 Revisorer:     Verner Nielsen  Frank Jensen

 Brugerrådet holder møde den anden onsdag i måneden!
 Kontortid:  ONSDAGE i lige uger   fra kl. 10 til 11.30