😊😊😊 Aktivitetscenter Bording 😊😊😊

Sundhed og bevægelse

I Ikast-Brande Kommune er sundhed sat højt på dagsordenen, i form af forebyggende og sundhedsfremmende initiativer.

Sundhedsteamet i sundhedscentret arbejder med at give tilbud, bl.a. til folk med kroniske lidelser. Tilbuddene skal hjælpe til at de, på trods af deres sygdom, får så godt et liv som muligt.

På Kærmindeparken kommer fysio- og ergoterapeuter fra kommunens træningsteam. Hvis du oplever behov for træning, er det muligt at blive henvist af egen læge eller via Visitation og Myndighed, Centerparken 1, 7330 Brande.

Derudover har du følgende muligheder på Kærmindeparken:

  • Deltage i arrangementer der bevæger dig både fysisk og mentalt.
  • Benytte Aktivitetcenter Bordings tilbud om træning i motionsrummet og motionsgymnastik (onsdag eftermiddag i perioden fra 28. september og frem til og med 7. december 2022.)
Når den visiterede træning i Fysioterapilokalet på Kærmindeparken er slut, kan man SELVTRÆNE der, MOD at man køber et medlemskort til Aktivitetscenteret. Selvtræningstiderne kan ses på opslag ved Fysioterapilokalet.