Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording
 
September:
 
 
 
     
 
TORSDAG den 6.
Bustur til Aalborg for at se og opleve
Cirkusrevyen 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tirsdag den 18. 
Banko i Salen kl. 13.30.
Vi har gode gevinster, amerikansk lotteri og 3 gevinster på indgangsbilletterne. Pris: kr. 10, - pr. plade. Sodavand, Kaffe og brød kan købes. Gæstekort kan købes.   
 
 
  
 
Søndag den 23.                                                                  
Høstgudstjeneste i cafeteriet kl. 14.30
ved sognepræst Morten Meiner, Bording. Derefter fælles kaffebord og hygge, hvor vi synger nogle høstsalmer og - sange sammen.
Bus kan bestilles i underhuset. Alle steder, hvor bussen skal køre på søndage, skal den bestilles senest fredag middag kl. 12.
 
 
   
       
   
 
 
 
Tirsdag den 25.
Brugerrådet laver igen mad til Spis sammen i Forsamlingshuset.
Menuen offentliggøres ca. 14 dage før.
Desserten laver friluftsbadet for os.
OVERSKUDET går til Friluftsbadet, så mød igen talstærkt op.