Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording

Quilling

Torsdage i lige uger kl. 13.00 - 16.00
Opstart 5. sept. 2019
Tovholder: Gudrun Lorenzen og Betty Østergaard
Kaffe administrator: Grethe Kristiansen