Aktivitetscenter-Kærmindeparken-Bording

Aktiviteter: 2018 - 2019

Klik på aktiviteterne til venstre og se om det kunne have interesse for dig.
Læs hvad de laver og tidspunkt for de forskellige aktiviteter.
Tilmelde dig aktiviteten hvis det har din interesse.
Du er også velkommen til at komme og se og opleve, hvad det er.
Venlig hilsen.
Brugerrådet på Kærmindeparken.
---------------------------------- 
For at kunne deltage i aktiviteter på Kærmindeparken, som Brugerrådet har ansvaret for, skal man have et Aktivitetsmedlemskort, til kr. 150,00 (det gælder et kalenderår).
Medlemskort til billard og motion koster også 150 kr. for et kalenderår.
Medlemskort til krolf koster 50 kr. for en sæson.
Der kan på enkelte hold opkræves et mindre beløb til evt. kopiering og materialer. Det aftales med tovholderne på holdene.
Medlemskort kan købes i kontortiden i Brugerrummet eller ved henvendelse til én af Brugerrådets medlemmer-